Ny överföring säkrar Björnbäcken i Zinkgruvan

Bjørnebekken

Zinkgruvan, belägen mellan Askersund och Motala i norra Vättern är Europas största. När en ny deponi för anrikningssand planerades upptäcktes att tillrinningsområdet till en bäck hindrades av den nya deponin. För att kompensera den minskade tillrinningen etablerades en automatisk, klimatstyrd överföring för att säkra naturlig vattentillförsel till bäcken.

I projektet byggdes en pumpstation med två […]

NUVA skriver ramavtal med Landskrona Kommun.

images

NUVA har tilldelats kontrakt för statusundersökningar på Landskronas och Vens hamnanläggningar genom offentlig upphandling. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Statusundersökningar av hamnanläggningar är en viktig del i förvaltningen av hamnanläggningar för att tidigt kunna upptäcka brister och skador och åtgärda dessa i ett tidigt stadie. Att kunna […]

Vatten och avlopp i Dalarna

img_2441_2

NUVA har i vintras och tidiga våren lagt ett omfattande ledningsnät i sjön Barken i Smedjebackens kommun i Dalarna. 8 km med ledningar i dimensioner från Ø32 till Ø110 svetsades och drogs ut på isen och över 6 000 betongvikter monterades. Ledningsnätet hade sammanlagt 17 landföringar som numera försörjer en rad bostadsområden med kommunalt vatten […]

NUVA engageras i miljöprojekt «Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng»

image.php

Efter en lång juridisk process har projektet ”Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng» äntligen lämnat startgroparna. Projektet är statligt finansierat med Naturvårdsverket som största enskilda finansiär.

Över 1 000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner bundet i 500 000 kubikmeter bottensediment ska muddras, avvattnas och bortforslas i Nordens genom tidernas enskilt största miljöprojekt. Det belgiska företaget […]

Bubbelgardin skyddar torsken i Oslo

Namnlöst

Närbild av bubbelgardin under pågående drift

 

När Wasa Dredging under uppdrag av det norska Kystverket skulle spränga och fördjupa flera grundområden i den inre Oslofjorden följde flera miljöutmaningar med i projektet.

 

NUVA anlitades för att i steg 1: bygga och installera siltgardiner för att förhindra spridning av förorenade partiklar och i steg […]

Sanering av Gusums bruksområde

IMG_3231

Vid det gamla bruksområdet i centrala Gusum har industriell tillverkning av mässning- och kopparprodukter bedrivits sedan 1800-talet. Inom bruksområdet är tidigare utfyllda markområden kraftigt förorenade till följd av den verksamhet som har bedrivits på platsen. Fyllningen intill och i Gusumsån är förorenad med koppar, zink, olja, arsenik, kadmium, bly och klorerade lösningsmedel. Naturvårdsverket har beviljat […]

Sjöledningar och schaktfria lösningar på Årnes

Presseopslag

Nes kommune förnyar sin ledningsdistribution för spillvatten till rensanläggning på Fjellfoten söder om Årnes. Syftet är av avlasta existerande anläggning och samtidigt öka kapaciteten. Genom att använda styrd borrning och andra schaktfria lösningar i kombination med sjöledningar har schaktningen begränsats till ett minimum. NUVA står för sjöledningar och undervattensarbeten på uppdrag av huvudentreprenören […]

Ny intagsledning i Hammerfest

IMG_0767-1024x497

Hammerfest Vannverk har en pågående entreprenad med en ny intagsledning till vattenverket. Intaget flyttas upp i ett fjällvatten ovanför samhället. Projektet innehåller stora utmaningar med kuperad fjällterräng, passage genom flera insjöar med sjöledning och långa grovhålsborrningar genom berg. I terrängen har det valts presiolerade ledningar för samtliga schakter i berget. Detta för att slippa […]

Dykeriarbeten på NYNAS raffinaderi i Nynäshamn

Nynas_4

 

NYNAS är ett raffinaderi med gamla anor. Raffinaderiet i Nynäshamn byggdes 1928 av skeppsredaren Axel Ax:son Johnson. Man har på senare år fokuserat på ett antal oljebaserade specialprodukter och helt lämnat bränslemarknaden.

Inför ett planerat underhållsstopp på NYNAS i Nynäshamn har NUVA utfört en sedimentsugning av raffinaderiets råvattentank.

Råvattentanken står i beredskap […]

Södra Grev Rosengatan

20150421_165140

Dykare på väg ned i kulvert

NUVA har engagerats i ett annorlunda undervattensarbete på Södra Grev Rosengatan i Örebro. Det är ett omfattande VA-projekt i Örebros centrum som innehåller det mesta. Skanska Sverige är huvudentreprenör och NUVA har utfört samtliga confined spaces- och dykeriarbeten.

De nya avloppsledningarna skulle anslutas mot de gamla ledningarna i […]