PE-rör till Bryggerifjellet i Fredrikstad

På Bryggerifjellet i Fredrikstad, högt beläget med utsikt över staden och fjorden byggs det i dessa dagar ett större antal bostäder fördelat på fyra bostadshus i första byggfasen och fyra bostadshus i andra byggfasen. Utförande entreprenör är Ove Skår AS. Tomternas belägenhet i delvis brant bergsterräng ställer speciella krav till tillförseln av infrastrukturelement så som […]