Älvkorsning i Degerfors

Degerfors Kommun har beslutat att utöka VA-kapaciteten till Outokumpus industrifastighet. VA-ledningarna ska föras över Letälven från Degerfors reningsverk till Outokumpus industrifastighet.  NUVA AB utför arbetena som utförs som en totalentreprenad. 

Det är två Ø 63 mm PE-ledningar som ska korsa älven. Ledningarna läggs som tvillingledningar, det vill säga att båda ledningarna monteras till samma betongvikt. I landfästena schaktas ledningarna ned till frostfritt djup. Till detta projekt har NUVA använt sig av en nyutvecklad lösning för flyttbara siltgardiner för att hindra partikelspridning ut i älven under schaktsningsarbetena. Flytkroppen består av en uppblåsbar PVC-ficka med ventiler. Efter användning kan flytkroppen enkelt tömmas på luft och vikas ihop för att återanvändas vid ett senare tillfälle.

I entreprenaden ingår även en korsning av en sjöförlagd högspänningskabel, sprängningsarbete, undervattensborrning, klorering, tryckprovning och monteringsarbeten vid de landförlagda anslutningarna.

 

 

Comments are closed.