Arbete i Möckeln

Karlskoga Energi & Miljö i Karlskoga utökar kapaciteten i dricksvatten- och avloppsnätet med nya sjöledningar i sjön Möckeln. NCC – Region Väst är huvudentreprenör. Arbetet lider mot sitt slut och NUVA har deltagit i arbetet med slutdokumentation av anläggningen och supplerande schakt- och svetsarbete. 

Sjöledningarna lades under sommaren 2010 och är en del i en större satsning på VA-nätet runt och i sjön Möckeln, Karlskoga.

8 666 meter sjöledning skulle kloreras, tryckprovas och slutligen okulärbesiktigas med dykare. Dessutom återstod svetsarbete i schakterna och sprängning i ett av landfästena där ledningen låg för grunt.

Klorering och tryckprovning är två viktiga moment i kvalitetssäkringen av nya ledningar. NUVA har modern utrustning för både tryckprovning och klorering som möjliggör en effektiv arbetsoperation av hög kvalité.

Bottenförhållandena i Möckeln är som i de flesta svenska insjöar väldigt gynnsamma för att lägga ledning i. Besiktningen gick därför som förväntat snabbt och utan några speciella anmärkning. Det var sedan tidigare känt att det fanns berggrund i ett av landfästena. Där borrades och sprängdes det för att få ned ledningarna till frostfritt djup. Arbetet är nu avslutat och sjöledningarna är klara för att tas i drift.

 

 

Comments are closed.