Bubbelgardin skyddar torsken i Oslo

Namnlöst

Närbild av bubbelgardin under pågående drift

 

När Wasa Dredging under uppdrag av det norska Kystverket skulle spränga och fördjupa flera grundområden i den inre Oslofjorden följde flera miljöutmaningar med i projektet.

 

NUVA anlitades för att i steg 1: bygga och installera siltgardiner för att förhindra spridning av förorenade partiklar och i steg 2: bygga och installera en tryckvågsdämpande undervattensinstallation för att skydda Oslofjordtorsken som har sitt lekområde i direkt anslutning till sprängningsområdet.

 

NUVA projekterade, byggde och installerade en bubbelgardin. En bubbelgardin är en installation bestående av ett rör med en lång rad luftdysor som sänks ned på botten. Bubbelgardinen matades av en oljefri kompressor med 42 000 liter / minut. Metoden fungerar på så att vis att när luften dekomprimeras på väg mot ytan och träffas av tryckvågen, så återkomprimeras luften under ett kort ögonblick och tar på så vis upp energi från tryckvågen som därmed försvagas.

 

Vid sprängningarna i Oslofjorden var det fasta gränsvärden för tryckvågorna från sprängningsarbetena och samtliga sprängningar mättes och registrerades. Mätningarna visade tydligt bubbelgardinens effekt och samtliga sprängningar höll sig med god marginal under de satta gränsvärdena.

 

Comments are closed.