Diffusor i Sunne

Rottneros Bruk i Sunne är ett massabruk med anor ända tillbaka till 1600-talet. NUVA har deltagit vid pluggkörning på en av deras utsläppsledningar. Ledningen skulle pluggköras i flera omgångar och NUVAs initala uppgift var att kapa bort den gamla diffusorn och plocka upp pluggar vid utloppet i sjön efterhand som de kom ut genom ledningen.

Diffusorn har till uppgift att sprida grövre material över ett större område. På så vis undviker man att lägga allt material utanför ändsilen. Den gamla diffusorn visade sig vara defekt och man valde därför att kapa bort den och ersätta den med en ny. NUVA stumsvetsade en ny diffusor och monterade den med en dragfast koppling under vatten. NUVA monterade även ett ändarrangemang och efterbelastade diffusorn för att säkerställa att den ligger i rätt nivå ovanför botten.

Comments are closed.