Dykeriarbeten på NYNAS raffinaderi i Nynäshamn

Nynas_4

 

NYNAS är ett raffinaderi med gamla anor. Raffinaderiet i Nynäshamn byggdes 1928 av skeppsredaren Axel Ax:son Johnson. Man har på senare år fokuserat på ett antal oljebaserade specialprodukter och helt lämnat bränslemarknaden.

Inför ett planerat underhållsstopp på NYNAS i Nynäshamn har NUVA utfört en sedimentsugning av raffinaderiets råvattentank.

Råvattentanken står i beredskap dygnet runt under produktion och tömningen var därför nödvändig att utföra med dykare under pågående drift.

Tanken är 18 meter djup med en diameter på 19 meter. Sedimentet i tanken utgjordes av mangan, järnoxid och kalk som fälls ut från råvattnet och lägger sig på botten. Utfällningen är i sig själv helt ofarlig, men var tvungen att avlägsnas inför en kommande tjockleksmätning av godset i tanken. Sedimentet har en egenvikt på ca 7,5 kg / l och är därför tungt att hantera vid sugning.

Bottensedimentet pumpades från tankens botten till en avrinningsanläggning, etablerad bredvid råvattentanken och togs därifrån hand om av raffinaderiet.

NUVA har väl etablerade rutiner för dykning i dricksvattenanläggningar, vilken ställer stora krav på renlighet och hygien. All utrustning som kommer i kontakt eller riskerar att komma i kontakt med vattnet är utförligt desinfekterad.

Våra arbeten på NYNAS är avslutade i denna omgång och vi ser fram emot att få komma åter.

 

Comments are closed.