NUVA engageras i miljöprojekt «Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng»

Efter en lång juridisk process har projektet ”Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng» äntligen lämnat startgroparna. Projektet är statligt finansierat med Naturvårdsverket som största enskilda finansiär.

image.php

Över 1 000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner bundet i 500 000 kubikmeter bottensediment ska muddras, avvattnas och bortforslas i Nordens genom tidernas enskilt största miljöprojekt. Det belgiska företaget Envisan är huvudentreprenör för projektet. NUVA har kontrakterats som enda dykföretag för att stå för samtliga dykoperationer på projektet som sträcker sig över flera år.

Comments are closed.