NUVA skriver ramavtal med Landskrona Kommun.

imagesNUVA har tilldelats kontrakt för statusundersökningar på Landskronas och Vens hamnanläggningar genom offentlig upphandling. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Statusundersökningar av hamnanläggningar är en viktig del i förvaltningen av hamnanläggningar för att tidigt kunna upptäcka brister och skador och åtgärda dessa i ett tidigt stadie. Att kunna åtgärda skador i ett tidigt skede ger förvaltningen en bättre ekonomi samtidigt som man förebygger oväntade driftstopp. NUVA tackar Landskrona Kommun för visat förtroende och ser fram emot vårt samarbete.

 

Comments are closed.