Ny intagsledning i Hammerfest

IMG_0767-1024x497

Hammerfest Vannverk har en pågående entreprenad med en ny intagsledning till vattenverket. Intaget flyttas upp i ett fjällvatten ovanför samhället. Projektet innehåller stora utmaningar med kuperad fjällterräng, passage genom flera insjöar med sjöledning och långa grovhålsborrningar genom berg. I terrängen har det valts presiolerade ledningar för samtliga schakter i berget. Detta för att slippa schaktning och sprängning till frostfritt djup. NUVA har utfört samtliga undervattensarbeten, läggning av sjöledningar och svetsning av presisolerade PE-ledningar.

Huvudentreprenör på projektet är Viggo Eriksen AS. NUVAs arbeten har utförts som en underentreprenad. Underentreprenaden har omfattat följande arbeten:

  • Siltgardin / grumlingsskärm
  • Komplett leverans av Ø450 PE-ledningar genom tre insjöar
  • Intagsarrangemang till intagsledning
  • Svetsning av samtliga presiolerade landledningar i dimension Ø450 och Ø630
  • Dykeriarbete under grovhålsborrning med borrkroneskifte under vatten
  • Desinfektion och tryckprovning av samtliga ledningar

 

Arbetena påbörjades hösten 2014 med dykarbetena till grovhålsborrningen och fortsatte på sommaren / hösten 2015 med svetsning av landledningar och sjöledningar, samt läggning av sjöledningarna. På grund av det höga falltrycket läggs det ledningar i duktilt stål i den nedre delen av trasén. Vi är färdiga med våra arbeten uppe i fjället och lämnar Hammerfest för detta år. Vi kommer tillbaka nästa år för de avslutande arbetena.

Comments are closed.