Ny överföring säkrar Björnbäcken i Zinkgruvan

BjørnebekkenZinkgruvan, belägen mellan Askersund och Motala i norra Vättern är Europas största. När en ny deponi för anrikningssand planerades upptäcktes att tillrinningsområdet till en bäck hindrades av den nya deponin. För att kompensera den minskade tillrinningen etablerades en automatisk, klimatstyrd överföring för att säkra naturlig vattentillförsel till bäcken.

I projektet byggdes en pumpstation med två Sulzer pumpar som pumpade vattnet via en intagsledning i en sjö, vidare genom ytterligare två sjöar och kombinerad schakt i skogsterräng, i väg, genom betongkulvert och slutligen som preisolerad ledning till en släppbrunn intill bäcken.

Projektet genomfördes under en stor tidspress och med ett mycket vällyckat resultat. Ett intressant projekt med många utmanande och lärorika moment.

Comments are closed.