Ny sjöledningsanläggning i Jarenvatnet

Gran Kommune har etablerat en ny stor VA-anläggning mellan Brandbu och Gran / Jaren. Syftet har varit att anlägga en pumpledning för pumpning av spillvatten från Jaren till Brandbu reningsanläggning och samtidigt etablera en ny vattenförsörjning till Brandbu som säkrar en reservförsörjning till Jaren / Gran. Åsmund Pettersen & Sønn från Jevnaker har varit huvudentreprenör för projektet och NUVA har stått för undervattensarbetena.  Det har lagts drygt 8 km sjöledning i dimensionerna Ø225 och Ø315 i Jarenvatnet. 

 

 

Undervattensarbetena utfördes sommar / höst 2014. Arbetet inleddes med en sonar- och traséundersökning för att hitta en optimal trasé. Ledningarna sänktes därefter i tur och ordning. Efter sänkning inspekterades ledningarna med ROV och nödvändiga justeringar utfördes därefter med dykare. Ledningarna spolades ned i samtliga landfästen. Arbetena är nu avslutade.

Comments are closed.