Nya kontrakt för NUVA AB

NUVA AB har ingått två nya kontrakt

Midgardsormen Delentreprenad H: Underentreprenör för Implenia Norge – Dykeriarbeten,  PE-svetsning och rörarbete i kulvert i Oslo centrum. Arbetena är påbörjade och planerade till att utföras under tre månader. Delentreprenaden är den sista i det omfattande Midgardsormen prosjektet med en kostnadsram på 1,3 md NOK.

Sjöledningar Bengtsfors: Huvudentreprenör för totalentreprenad. 4 km med sjöledningar och tillhörande landarbeten. Arbetena påbörjas under hösten och förväntas vara klara innan jul. Arbetet utförs i insjön Lelången som är en del av Dalslands Kanal.

Comments are closed.