Oljesanering i Söderhamn

I Söderhamn i Gävleborgs Län skedde det i slutet 2011 ett större oljeutsläpp från en trasig cistern på Arizona Chemical vid Långrörshamnen i Sandarne. 800 000 liter råtallolja släpptes ut i Sandarnes skärgård och saneringsarbetena har pågått i över två år. 

 

Saneringsarbetena har fram till nu främst bestått i oljesanering av ytvattnet och på stränderna i området. En del av oljan har emellertid sjunkit till botten och bundits till bottensedimentet. Det är med anledning av den bottenbundna oljan som NUVAs dykare har varit med och sanerat i denna omgång.

Oljan sugs upp från botten av dykare med vattenejektor och upp till ett filtersystem. Filtersystemet består i en rad biologiska grovfilter som oljan binder sig till när det oljeblandade vattnet passerar filtersystemet. Vattnet som kommer ut i änden av filtersystemet kan återföras till havet. Arbetena är tillfälligt avslutade och återupptas i slutet av sommaren.

Comments are closed.