Ramavtal med Hias IKS

NUVA har skrivit kontrakt med Hias IKS på inspektion och beredskap för deras sjöförlagda VA-nät i Norges största insjö Mjøsa. Kontraktet som löper över fyra år har tilldelats efter offentlig upphandling. 

Det lades stor vikt på genomföringsförmåga och kvalitétssäkring i upphandlingen. Med sin erfarna organisation och moderna utrustningspark i kombination med ett fördelaktigt pris bedömdes NUVA vara den av anbudsgivande entreprenörer som bäst uppfyllde de ställda kraven i upphandlingen. Flera av ledningarna ligger på ett vattendjup över 200 meter varför inspektionerna kommer att utföras både med dykare och ROV. Inspektionerna kommer att påbörjas under våren 2015.

Comments are closed.