Rengöring av rostfria filtreringsreaktorer för N-E Persson i Ystad

Dykare i rostfri reaktor

Nedraby vattenverk i Ystad byggs till i ett stort projekt som startade i maj 2012 och utförs i tre etapper. N-E Persson är generalentreprenör. Vattenverket tar sitt vatten från Fyledalens grundvattentäkt. Vattnet går igenom en avancerad filtreringsprocess innan det till slut går ut på VA-nätet. I filtreringsprocessen ska vattnet passera fyra rostfria reaktorer.

Alla svetsfogarna i reaktorerna skulle rengöras innan provkörning av filtreringssystemet och istället för att bygga ställning i reaktorerna beslutades det att fylla dem med vatten och utföra arbetet med dykare. NUVAs dykare är vana att arbeta i trånga utrymmen med varierande uppgifter och åtog sig gärna detta uppdrag.

 

Comments are closed.