Reparationsarbete på rostfri sjöledning i Vättern

Vattenläckage på 30 meters djup

Mellan Olshammar och Bastedalen i Vättern ligger en av Sveriges få rostfria sjöledningar. Ledningen är skarvad i sex meter långa gängade rörbitar och sträcker sig 1,1 mil över Storvättern. Större delen av ledningssträckan ligger mellan 25 och 30 meters djup.

NUVA gjorde en inspektion på ledningen under hösten 2013 och på bakgrund av den bestämdes det att en rad förbättrande åtgärder på ledningen skulle utföras, samt reparation av två upptäckta läckage. Förbättringarna bestod i installation av skavskydd på anläggningspunkter mot berg och förflyttning av sten och andra större objekt i konflikt med ledningen. De flesta av anläggningspunkterna hade inte varit möjliga att upptäcka med ROV då ledningen ligger till större delen nere i bottenmassorna. En dykare klarar trots det att upptäcka den sortens problem med hjälp av händerna. Reparationsarbetena utfördes med ett fyra man stort dyklag som arbetade på ett roterande schema i och med de korta bottentiderna på grund av det stora arbetsdjupet.

Arbetet är slutfört och ledningen ligger nu tryggt på botten i många år framöver.

Comments are closed.