Säkringsarbete av Fenno-Skan 2 – Forsmark

Forsmark Kärnkraftvärk förser Fenno-Skan 2 med kraft

Som ett viktigt led i att säkra överföringskapaciteten av ström mellan de nordiska länderna har Svenska Kraftnät och Fingrid Oyj tillsammans byggt ut den befintliga likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland med kabeln Fenno-Skan 2. Kabeln levererades av NEXANS i Norge.

Fakta om sjökabeln

  • Spänning:  500 kV  (500 000 volt)
  • Kapacitet:  800 MW  (800 megawatt)
  • Diameter:  ca 15 cm
  • Vikt:  ca 60 kg per meter
  • Längd, totalt, Dannebo–Rauma: 200 km, varav 198 km i havet och 2 km på land
  • Totalvikt på sjökabeln är ca. 12000 ton.
NUVA har deltagit i säkringsarbetena av sjökabeln Fenno-Skan 2. Arbetet fortgick under juli och augusti månad.  Säkringsarbetena bestod i utplacering av  isskydd i sjöschakten och korrosionssäkring i området närmast landfästet.

Landfästet på den svenska sidan är svårt utsatt för packis under vinterhalvåret. För att säkra kabeln mot påkänningar från isen utplaceras betongblock ovanpå kabeln i hela sjöschakten med hjälp av sjögrävare och dykare.

Området närmst landfästet består av kuperad bottenterräng med mycket stor sten. För att förhindra korrosion fästs korrosionsskydd bestående av Polyetylen-rör runt kabeln på samtliga punkter där kabeln vidrör sten.

Comments are closed.