Sjöledningar i Dalslands Kanal

NUVA lägger sjöledningar i Dalslands Kanal

För att förbättra vattenförsörjningen och driftsäkerheten på sitt VA-nät, har Bengtsfors Kommun valt att lägga 4 km med VA-ledningar i sjön Lelång i Bengtsfors. Projektet som är en totalentreprenad tilldelades NUVA genom offentlig upphandling. Entreprenaden omfattar också landarbeten med bland annat tre nya mätarbrunnar i PE med ventiler och integrerad mätutrustning. 

Utöver detta ska NUVA lägga sjöförlagd högspänningskabel och fiberkabel. Arbetena i Bengtsfors har pågått ett par månader och alla ledningar är nu på plats. I projektet har det gjorts landföringar med ordinär sjögrävning, men också med styrd borrning ut i sjön. Styrd borrning är ett alternativ till schaktning för sjöledningar som är mycket effektiv och dessutom miljövänlig.

På grund av att sjön Lelång ingår i Dalslands Kanal har byggherren valt att belasta alla ledningarna till minst 100%, vilket innebär att ledningarna blir väldigt tunga och inte kan flyta upp även då de är helt luftfyllda. Detta hindrar att ledningarna flyter upp vid gasbildning och säkrar samtidigt ledningarna mot uppankring. För att kunna hantera en sjöledning som sjunker även då den är luftfylld är man tvungen att påföra ledningen flytkraft, i det här tillfället med hjälp av garnblåsor. De röda pärlbanden på sjön har fångat intresset både hos lokalbefolkningen och media.

Comments are closed.