Sjöledningar och schaktfria lösningar på Årnes


Presseopslag

Nes kommune förnyar sin ledningsdistribution för spillvatten till rensanläggning på Fjellfoten söder om Årnes. Syftet är av avlasta existerande anläggning och samtidigt öka kapaciteten. Genom att använda styrd borrning och andra schaktfria lösningar i kombination med sjöledningar har schaktningen begränsats till ett minimum. NUVA står för sjöledningar och undervattensarbeten på uppdrag av huvudentreprenören Steg Entreprenør.

Totalt skall det läggas 2,6 km med sjöledning Ø355 och 1,3 km med vattenledning Ø225. Det är fem landfästen till en samlad längd om 900 meter som samtliga utförs med styrd borrning. Genom att utföra landfästena med styrd borrning under väg och i strandzon undviker man stora ingrepp i befintlig infrastruktur. Arbete med landfästen och dykning påbörjades innan jul. Sjöledningsarbetena fortsätter till våren.

Comments are closed.