Södra Grev Rosengatan

20150421_165140

Dykare på väg ned i kulvert

NUVA har engagerats i ett annorlunda undervattensarbete på Södra Grev Rosengatan i Örebro. Det är ett omfattande VA-projekt i Örebros centrum som innehåller det mesta. Skanska Sverige är huvudentreprenör och NUVA har utfört samtliga confined spaces- och dykeriarbeten.

De nya avloppsledningarna skulle anslutas mot de gamla ledningarna i gatan utanför Universitetssjukhuset. Anslutningen var tvungen att ske i en torr miljö och med anledning av det anlitades NUVA för att dämma ledningarna upp- och nedströms om anslutningspunkterna. Det var en Ø1800 kulvert och en Ø1200 kulvert som skulle dämmas med sammanlagt fyra dämningar.

Dämningarna har konstruerats av specialbyggda stålramar och extra kraftig träspont. Stålramarna har förankrats i de gamla betongkulvertarna med expanderbult varefter träsponten har monterats i ramen och utgjort dämningen. Det var viktigt att ha en dämning som snabbt gick att avlägsna om området skulle drabbas av oväntat kraftig nederbörd. Dämningen var tvungen att prefabriceras i små delar på grund av de trånga manluckorna genom vilka både manskap och material slussades igenom. NUVA har levererat samtliga inbyggda detaljer och stått för alla svets-, smides-, trä-, betong- och dykeriarbeten till dämningarna.

De nya ledningarna är anslutna och dämningarna rivna. NUVAs del i detta projekt är därmed avslutade och vi önskar lycka till med resten av projektet.

Comments are closed.