Spontbesiktning i Valdemarsvik

Kajer med slagen stålspont som grundläggning är ett vanligt inslag i hela Skandinavien. Spont som står exponerad för bräckt vatten eller saltvatten korroderar och tärs allteftersom tiden går. Även andra lokala faktorer så som galvaniska strömmar påverkar och det är därför en god idé att besiktiga sponten med jämna intervall för att få en överblick över hur processen fortlöper. Genom denna dokumentation kan man också sätta in säkerhetsåtgärder innan ett skadeförlopp gått så långt att det inte längre går att reparera. 

På en besiktning upprättas mätstationer med förbestämda avstånd i höjd- och sidled. På varje mätstation planslipas sponten och tjockleksmäts med ultraljudsmätare för undervattenbruk. Mätstationerna koordinatsätts och redovisas i besiktningsrapporten. Besiktningen filmas i sin helhet och då dykaren förflyttar sig mellan mätstationerna inspekteras sponten okulärt.

 

Planslipning av spontplank inför tjockleksmätning

Besiktningen i Valdemarsvik är färdig och beställaren har nu ett gott underlag för sin vidare förvaltning.

Comments are closed.