Sprinklerbassängbesiktningar

IKEA första varuhus i Älmhult fick sina sprinklerbassänger besiktigade.

IKEA’s första varuhus i Älmhult fick sina sprinklerbassänger besiktigade.

NUVA har utfört dykbesiktningar av sprinklerbassänger på fem lokaliteter i Älmhult i södra Sverige.  Uppdragsgivare var IKEA Sverige.

 

Sprinklerbassänger har till uppgift att säkra vattentillförseln vid brand. Varuhus, industrier och andra större byggnader med lättantädliga föremål i sig har oftast ett sprinklersystem för att snabbt kunna släcka en brand. Okulärbesiktningar är ett viktigt verktyg för att i ett tidigt skede upptäcka skador eller brister innan konsekvenserna blir för stora.

Dykaren går ned i bassängerna genom manluckan och inspekterar bassängen systematiskt efter ett schema för att få med samtliga kritiska punkter i besiktningen. Våra dykare är vana vid att arbeta i trånga utrymmen, något som kommer väl till pass vid sprinklerbassängbesiktningar. Hela besiktningen videofilmas och lämnas som en del av dokumentationen för framtida åtgärder eller besiktningar.

Uppdraget är färdigställt, och i detta tillfället var det inte nödvändigt med ytterligare åtgärder efter besiktningarna.

Comments are closed.