Stort intresse för miljöprojektet i Östersjön

NUVA har nu i snart tre månader arbetat med hävning och bärgning av objekt från botten i Valdemarsviken. De hävda objekten närmar sig 300 till antalet, men det återstår fortfarande mycket arbete. Valdemarsviks Kommun har med anledning av detta projekt öppnat ett informationscenter, skapat en youtubekanal och upprättat informationssidor online. Allt för att hålla allmänheten uppdaterad med progressionen i projektet. Senast ut på youtubekanalen är ett reportage om NUVAs arbeten i Valdemarsvik:

På grund av sjöisen begränsar arbetena sig för tillfället till bärgning av mindre objekt. Bärgningsarbetet med de större objekten påbörjas när viken åter ligger isfri. Huvuddelen av de bärgade objekten så långt består i sjunktimmer, men också en del andra mindre objekt. Några exempel visas i bilderna nedan.

Comments are closed.