Stort intresse för undervattensarbete på VA-mässan

VA-mässan 2014 på Elmia är nu avslutad. NUVAs monter möttes av stort intresse från hela branschen och vi har haft många givande möten.

NUVA lade framförallt fokus på två aspekter av vår verksamhet:

  • Dykeriarbeten
  • Miljögardiner / siltgardiner

Dykeriarbete förekommer i alla skeden av ett sjöledningsprojekt, från förundersökning och projektering till slutdokumentation. Vi ville visa hur våra tjänster skapar mervärde för våra kunder genom förlängd levnadstid på existerande installationer och genom optimering och rationalisering på nya installationer. För att demonstrera detta riggade vi en tank med dykare i som förbipasserande kunde studera. Dykaren var riggad för inspektionsdykning och besökarna kunde även följa det som gjordes på en skärm i vår monter.

Miljögardiner / siltgardiner är ett allt vanligare inslag då arbete vid, på eller i närheten av vattnet utförs. Vi har genom en rad olika projekt skaffat oss erfarenhet av siltgardiner i olika utförande och har gjort flera specialinstallationer. Vi ser också detta som en naturlig förlängning av vår övriga verksamhet då dessa gardiner ofta används där våra övriga tjänster inom dykeri- och vattenentreprenader kommer till användning. För att demonstrera effekten och konceptet med våra miljögardiner, riggade vi en simulerad arbetsplats i ett akvarium och installerade en siltgardin i liten skala.

NUVA Miljögardin

 

Comments are closed.