Dykeriarbeten

NUVA har arbetsdykare certifierade av Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion för hjälmdykning ner till 50 meter. Vi är också certifierade av Arbeidstilsynet och Petroleumstilsynet för yrkesdykning i Norge. Dykarna har tilläggskompetens med bland annat Vägverkets utbildning i Broinspektion och Lloyd’s Registers Hull Inspection: Damage and Repair. Vi arbetar med:

   • Inspektioner
   • Borrning och sprängning
   • Betongarbeten
   • Svetsning och skärning av stål under vatten
   • Hög- och lågtrycksspolning
   • Koppling och montering på undervattensinstallationer
   • Reparation och montering på fartyg
   • Hävning och bärgning

NUVA påtar sig kompletta dykuppdrag, och tar uppdrag med ledning och bemanning av undervattensoperationer.