Startsida

VÄLKOMMEN TILL NUVAS HEMSIDA

 

 

NUVA s dykker i arbeid med Fenno-Skan 2, Forsmark

NUVA har arbetsdykare certifierade av Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion för hjälmdykning ned till 50 meter.

Dykarna har tilläggskompetens och omfattande erfarenhet från olika sorters undervattensoperationer:

 • Inspektion
 • Borrning och sprängning
 • Betongarbeten
 • Svetsning och skärning av stål
 • Hög- och lågtrycksspolning
 • Koppling och montering på undervattensinstallationer
 • Reparation och montering på fartyg
 • Hävning och bärgning

NUVA påtar sig kompletta dykuppdrag. Vi erbjuder även ledning och bemanning av undervattensoperationer.

SJÖLEDNINGAR. NUVA är specialiserade på sjöledningar, och de aktiva ägarna har lång erfarenhet av projektledning och utförande av sjöledningsprojekt. NUVA kan stå för komplett utförande från projektering till efterarbete så som tryckprovning och desinfektion av dricksvattenledningar.

 

Slep av Ø450 sjøledning, Langvannet - Sande

Släp av Ø450 sjöledning, Langvannet – Sande

 

NUVA har fyra NEMKO certifierade svetsare med certifikat för svetsning av PE og PP rör i dimensioner upp till 800 mm. Svetsarna är certifierade för både VA og gasanläggningar, och för både elektromuffar och stumsvetsning. Vi kan också erbjuda exstrudersvetsning av PE- och PP-detaljer. Svetsarna har omfattande svetserfarenhet, och har erfarenhet från en rad olika sorters projekt:

 • VA-ledningar vid gräventreprenader
 • Sjöledningar
 • Värmepumpskollektorer
 • Fjärrvärmeanläggningar
 • Pre-isolerade rör
 • Värmecentraler och kylanläggningar
 • VA-ledningar vid styrd borrning
 • VA-ledningar vid bergborrning
 • VA-ledningar vid rörspräckning/relining och annan rörförnyelse
 • Gasledningar