9300 m2 siltgardin installerad i Stockholm

Saneringen av den gamla oljehamnen på Kvarnholmen vid Stockholm har gått fort och redan i mars var NUVA tillbaka för att installera resterande siltgardiner på projektet. Med detta är nu siltgardinerna på plats och 9300 m2 med dubbel siltgardin ska förhindra grumling och partikelburen förorening från saneringsarbetena. 

Viking Line passerar siltgardinen på väg ut från Stockholm

Siltgardinerna är installerade i ett relativt trafikerat område och det har därför lagts stor vikt vid säkring, uppmärkning och förankring av gardinerna. Förutom landförankringar så är siltgardinerna förankrade med moringsankare i stål. Samtliga ankare är märkta med röda markeringsbojar och utöver det har två meter höga vakare med radarreflektorer och blinkande vitt ljus monterats.

Under pågående sanering mäts turbiditeten varje vecka både innanför, mellan och utanför siltgardinerna som en kontroll av funktionen. Entreprenören har då gränsvärden att förhålla sig till. Det har rapporterats till oss i NUVA att siltgardinerna fungerar utmärkt och det har i sin tur lett till att arbetet på Kvarnholmen har kunnat fortgå kontinuerligt.

När saneringen är genomförd så kommer Kvarnholmen att bli ett bli ett attraktivt bostadsområde beläget bara några minuter från Stockholm centrum. Samtidigt ligger viken utanför i direkt förbindelse med Stockholms skärgård och Östersjön. I viken där oljehamnen tidigare låg kommer det att byggas båthamn och byggnaderna som ska rymma över 5000 invånare kommer att blicka ut över sjön. Den lilla holmen kommer dessutom att få egen grundskola, dagis, mm.

För mer generell information om utformning och principer för en siltgardin hänvisar vi till ett tidigare omnämnt projekt: www.nuva.se
NUVA arbetar med utveckling av både utformning och funktion av siltgardin för att kunna erbjuda en gardin med bästa möjliga grumlingsskydd samtidigt som den är säker mot skador, icke önskvärd förflyttning vid ström och annan åverkan. Vi har alternativ med flexibel luftfylld flytkropp och robusta gardiner med förstärkningar och kraftiga PE-rör som flytkropp.

NUVA arbetar vidare på krävande projekt med siltgardiner. Vi återkommer med mer information om detta.

Comments are closed.