Beredskapsavtal med Askersunds kommun

Askersunds kommun har ett stort sjöförlagt VA-nät. Över 6 mil med ledningar i sjön säkrar stadens VA-försörjning. Med anledning av detta har Askersunds kommun skrivit ett beredskapsavtal med NUVA AB för att säkra ledningarnas drift. 

Som en del av beredskapsavtalet har NUVA upprättat en jourordning med kort inställningstid vid akuta situationer. Det har också upprättats en besiktningsplan för det sjöförlagda VA-nätet för att i god tid kunna upptäcka brister och åtgärda dessa innan de utvecklar sig till större skador.

NUVAs besiktningar utförs primärt med dykare. Med denna metod får man möjlighet att följa ledningarna även då de ligger djupt i bottenmassorna eller vid dåliga siktförhållanden. Dykaren följer då ledningen med händerna och kan på så sätt upptäcka repor i godset eller andra ojämnheter som kan vara svåra att se med undervattensfarkost.  Läckage på trycksatta ledningar ger ett karakteristiskt ljud ifrån sig som är möjligt för dykaren att höra under besiktningen.

Vi tackar Askersunds kommun för förtroendet och är nöjda med att kunna bidra till driftsäkringen av kommunens VA-nät.

Solnedgång över Vättern, Askersund

Comments are closed.