Borttagning av invändig vulst i PE-rör

Vid stumsvetsning av PE-rör bildas en svetsvulst inne i röret. I dricksvattenledningar kan detta vara ett potentiellt problem. Orsaken är att vulsten skapar ett gömställe för bakterier som blir svåra att få bort med vanliga metoder som spolning, pluggkörning och klorering. NUVA har utfört borttagning av inre vulst på flera av våra senaste projekt, med ett rör som blir helt slätt på insidan som slutresultat.

Bortagning av den inre vulsten har flera fördelar:

 

Rörets hydrauliska egenskaper förbättras med ökad kapacitet och minskad tryckreduktion

Rörets hygien blir bättre med en slät inre rörvägg

Renspluggar och desinfektionsmedel kommer till och verkar på hela rörets inre yta

NUVA kan erbjuda borttagning av den inre vulsten på dricksvattenledningar i alla dimensioner. Vulsten kan tas bort på stumsvetsar upp till 22 meter från röränden, det vill säga för alla aktuella rörlängder vid svetsning av nya ledningar. Eftersom vulsten tas bort under svetsens kyltid påverkas inte produktionstiden nämnvärt. NUVA tog senast bort inre vulst i en 1 350 meter lång Ø450 huvudvattenledning för Tønsberg Kommun i Norge. Vi erbjuder gärna bortagning av den inre vulsten vid all svetsning av dricksvattenledningar.

Comments are closed.