Hällholmen sjöledningar

Sjøledninger på islagt Säfsen

Färdigproducerade sjöledningar på Säfssjön.

NUVA AB har som tidigare nämnts lagt sjöledningar för Ludvika Kommun. Ledningarna är ett led i en större ut- och ombyggnation vid Fredriksberg Vattenverk. NUVA har lagt fyra km med sjöledningar och utfört diverse plastsvets- och monteringsarbeten i förbindelse med etablering av nya sandfilterbassänger vid vattenreservoaren på Hällholmen i insjön Säfssjön. Vi har också lagt signal- och högspänningskablar i Säfssjön och på Hällholmen. Projektet är nu slutfört.

 

I första delen av projektet före jul producerades och sänktes 2000 meter av ledningarna på traditionellt vis. Efter jul blev de resterande 2000 meterna med ledning producerade på insjöns is. Därefter svetsade och belastade med betongvikter på isen. Arbetena på isen ställde speciella krav på utrustningen och på förebyggande skyddsåtgärder på grund av intensiv trafik på isen bland annat av snöskoteråkare. Hela trasén märktes upp med blinkande ljus för var femtionde meter och anläggningsområdet märktes upp med granris som sattes i borrhål i isen.

På grund av den milda vintern gick det inte att köra med tunga maskiner på isen, förutom på den spolade isvägen ut till själva vattenreservoaren på Hällholmen. NUVA anskaffade därför en specialbyggd offroad bil till arbetena på isen. Den användes till transport av ledning och betongvikter som tillsammans vägde över 70 ton. På bilden till höger visas svetsning av ledningar på Säfssjön.

De färdiga ledningarna är ett led i en större ombyggnation av vattenförsörjningen vid Fredriksbergs Vattenverk. En av de fyra nya sjöledningarna pumpar vatten till vattenreservoaren på Hällholmen, där vattnet fördelas genom sex stigrör ut till två stora nyetablerade sandfilter på ca 700 m3. Sanden till filtrena är specialsand, transporterad till Dalarna från Jönköping, därefter omlastad för traktortransport över isvägen ut till Hällholmen. Efter att vattnet har passerat genom filterbassängerna rinner vattnet vidare ned i grusreservoaren som Hällholmen är en del av, och pumpas därefter upp genom fyra råvattensbrunnar och in till vattenverket genom de tre andra sjöledningarna. Här det blev det utfört diverse svets- och monteringsarbeten på de nya anläggningarna. NUVA avslutade sina arbeten med att koppla den första av de nya råvattensledningarna till vattenverket och montera avstängningsventiler till den gamla råvattensledningen. Vidare arbeten vid vattenverket på landsidan står Ludvika Kommun för.

Nyckeltal för projektet:

  • 2 ledningar på vars 1000 m Ø180
  • 2 ledningar på vars 1000 m Ø200
  • 2 sjökablar högspänning a 400 m
  • 2 signalkablar a 400 m
  • Diverse svetsarbeten, vinklar, kragar, flänsar, ventiler, mm.
  • Diverse kablar på Hällholmen i kabelrör.
  • Tryckprovning
  • Desinfektion

Comments are closed.