Nestunnellen är snart klar för öppning!

Vid den norra änden av Nestunnellen ligger den nya tankanläggningen för dagvattenbehandling

Efter ett betongras för tre år sedan stängdes Nestunnellen på E16 i Hole akut. Ett akut projekt med total rehabilitering av tunneln sattes snart igång. Detta projektet ligger i framkant på flera olika område, både tekniskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt. 

En av miljöåtgärderna var en avancerad tankanläggning för dagvattenbehandling som möjliggör både uppsamling och separation av dagvattnet. Speciellt kommer denna tankanläggningen vara viktig om det skulle ske en olycka med utsläpp i tunneln. Anläggningen möjliggör då uppsamling och separation av till exempel oljeutsläpp. NUVA utförde svets- och monteringsarbetet på tankanläggningen på uppdrag av Isachsen Entreprenør AS.

Tankanläggningen består av en rad stora GRP tankar som förbinds med PE-rör och flera betongbrunnar med ventiler för kontroll av distributionen av dagvattnet i tanksystemet. Detta var ett intressant jobb framförallt på grund av att detta är ett nytt och miljövänligt system för behandling av dagvatten.

Vi vet att många ser fram emot att Nestunnellen kan öppna igen och att det samtidigt försvinner en trafikkork. Vi önskar lycka till med invigningen och är glada över att ha bidragit till projektet.

Comments are closed.