NUVA-gruppen är etablerad

NUVA AB legger sjøledninger i Säfsen i Ludvika Kommun

>

NUVA Norsk Undervannsarbeid har i samarbete med svenska LJ Dykentreprenad AB etablerat NUVA AB. NUVA AB kommer att fungera som utförande entreprenör för undervattensentreprenader i Norge och Sverige. De tre bolagen kommer tillsammans att utgöra NUVA-gruppen.

Bolagen i NUVA-gruppen har under 2011 utfört sjöledningsarbeten och dykarbeten i Sverige och Norge, och har utöver det genomfört en rad större och mindre projekt med svetsning och montering av PE-ledningar.

NUVA AB utför läggning av 4 km sjöledningar i Säfssjön i Fredriksberg. Uppdragsgivare är Oslo Vei, byggherre är Ludvika Kommun. Projektet är det första arbetet i NUVA-gruppen som utförs av det nya driftbolaget NUVA AB. Bilden till höger är från detta projektet.

 

NUVA AB kan kontaktas på: +46 141-44 05 40

Comments are closed.