Ø630 vattenledning i Borlänge

Svetsning av Ø630 i öppen schakt

 

 

Det anläggs en ny vattentäkt i Lennheden som kommer att försörja både Falun och Borlänge med friskt dricksvatten. Projektet är uppdelat i flera olika etapper som i viss mån löper parallellt med varandra. Etapp 1c och 2 – Tjärna-Domnarvsbron pågår nu, huvudentreprenör är Skanska Sverige AB. I etappen ingår bland annat en drygt två kilometer lång vattenledning Ø630. NUVA står för samtliga svetsarbeten i denna etapp på uppdrag av Skanska Sverige AB.

Eftersom en större del av ledningssträckan går genom bebyggt område läggs ett stort fokus på att inte hålla för lång schakt öppen åt gången. Detta ställer stora krav på svetsningen som måste utföras effektivt och i tätt samarbete med övriga pågående arbeten. Som alltid när anläggningsarbete utförs i eller i närheten av samhället läggs det stor vikt på att störa allmänheten så lite som möjligt. NUVA påbörjade svetsarbetena i slutet av mars och beräknar vara färdiga i slutet av september 2014.

Comments are closed.