PE-svetsning i extrem kyla

PE-svetsning i -35°C i Røros, Norge

Det rekommenderas generellt inte att utföra PE-svetsning i temperaturer under -10°C. I stora delar av skandinaven är det emellertid vanligt med betydligt lägre vintertemperaturer än så. NUVA har pågående svetsverksamhet i Trysil och Røros i Norge, båda kända för sina stränga vintrar. Bilden till höger är tagen på projektet i Røros, ett projekt med svetsning av ca 3 500 meter rör till ett VA-projekt på knappt 700 meters höjd över havet. Det har vid tidigare tillfällen noterats temperaturer under -50° C i Røros. Vid svetsning och hantering av PE-rör under låga temperaturer krävs förebyggande åtgärder för att säkerställa kvalitén på fogarna och för att hindra skador på rören.

PE-plast har i motsättning till tex vatten ingen klar övergång mellan fast och flytande tillstånd. Men från temperaturer från +20° och nedöver sker en gradvis förändring av materialets egenskaper. Plasten övergår efterhand till det så kallade ”glasstadiet”. I detta tillstånd är materialet betydligt styvare och sprödare. PE-rör är slagfast och flexibelt även vid kraftig kyla, emellertid så ökar materialets E-modul snabbt med sjunkande temperaturer och materialets förmåga att tåla häftig hantering reduceras. Vid svetsning i låga temperaturer kan man använda sig av följande förebyggande åtgärder:

• Svetsning i stängd svetscontainer med möjlighet för uppvärmning
• Förvara rörlagret i uppvärmd lokal fram till användandet
• Täcka utomhusbevarat rörlager med presenning och hålla värme med byggfläkt
• Utöka kyltiden i svetsförloppet för att få ned temperaturen i svetsen till motsvarande temperatur som resten av röret håller innan vidare hantering
• Extra varsam hantering av rören vid maskinhjälp
• Användning av lyftåk vid lyft av rören för fördelning av krafterna och för att undvika brottanvisning vid lyft

Svetsningen i Røros gick bra trots det stränga vintervädret. Svetsningen utfördes i container med förvärmning av rören under presenning.

Comments are closed.