Rätt ledning på rätt plats i Koet

Stillbild från ROV-inspektion på 35 meters djup

NUVA har tilldelats uppdraget med att lägga ny huvudvattenledning genom fjorden Koet i Bjugn Kommune i Sør-Trøndelag. 1 600 meter Ø225 ledning skulle läggas i ett område med besvärlig och delvis kuperad bottenterräng ned till över 70 meters vattendjup.

På grund av delvis svåra bottenförhållanden önskade uppdragsgivaren att få lagt en PE-ledning med PP-kappa för att ge större motstånd mot de påkänningar som ledningen kunde komma att utsättas för. NUVA kom fram med en PE100+ ledning med grov PP-kappa. Denna ledning har flerdubblad motståndskraft mot punktbelastning och slitskador i jämförelse med en vanlig PE-ledning och är mycket lämplig för sjöledningar som läggs i besvärlig bottenterräng. Vid uppstart av projektet utförde NUVA en 3D sonarundersökning av ledningstrasén och kunde med mindre justeringar hitta en trasé där ledningen till större delen blev liggande på mjuk och jämn botten. Med god hjälp av vädergudarna som var ovanligt vänliga denna vintersäsong kunde projektet utfullföras snabbt och effektivt. I dessa dagar har vi utfört inspektion av den sänkta ledningen och kan konstatera att sänkningen har varit vällyckad. Inspektionen utfördes på grund av ledningens stora djup i sin helhet med ROV (Remote Operated Vehicle). I projektet ingick också nedspolning av ledningen över ett 100 meter långt grund.

Comments are closed.