Rörsvetsning i Trysil

Svetsning av PE-rör med utsikt mot Trysil centrum.

NUVA har påbörjat svetsning av PE-rör till en större kommunalteknisk anläggning i Trysil Kommun, Norge. Det ska läggas knappt 6 km med PE-rör, huvudsakligen i dimensionen Ø335, men också i Ø630 och Ø180. Anläggningen ska föra spillvatten från Fageråsenområdet norr om Trysilfjellet ned längs berget och längs med Trysilelva ned till rensningsanläggningen i Innbygda söder om centrum.

Huvudentreprenör på anlägget är John Galten AS. Anlägget bjuder på flera olika utmaningar så som mycket brant terräng, korsning av myrar och till slut läggning av sjöledning i Trysilelva. På grund av den stora fallhöjden från Fageråsområdet ned till Trysilelva är ledningarna av tryckklass PN16 i den största delen av trasén nedanför berget. Totalt är det nära 200 ton med PE-rör som transporteras från Hallingplast i Buskerud till Trysil för svetsning och läggning.

NUVA kommer att genomföra uppdraget i tre omgångar genom hösten och vintern. Svetsarbetena utförs i en isolerad dubbel svetscontainer. Till arbetena används två svetsmaskiner, en Widos 500 stumsvetsmaskin och en nyinköpt Ritmo 630 stumsvetsmaskin. Dessa kraftiga maskiner är väl anpassade för svetsning av de tjockväggade och styva rören under den kommande kalla årstiden.

Comments are closed.