Siltgardin med oljeläns till Tananger

Siltgardin Tananger

I samband med ett muddringsarbete i Båtstad småbåtshamn i Tananger/Sola, Norge installerades en siltgardin för att förhindra spridningen av förorenade partiklar i sjön. Det hade påvisats olja i bottenmassorna vilket ställde speciella krav på siltgardinen som levererades med tät oljebeständig överkant som fungerar som en oljestopp vid ytvattnet. 

NUVA har specialiserat sig på att leverera skräddarsydda siltgardiner till vitt skilda behov. I detta tillfälle var det flera variabler att ta hänsyn till. Tananger är ett område med långa industritraditioner samtidigt som det är en aktiv oljehamn. Utsläpp i sjön från tidigare industridrift har samlat sig och bundits i bottensedimenten. Det är väldigt viktigt att minimera spridandet av dessa partiklar vid all slags grumlande arbete. De identifierade ämnena var TBT, koppar och olja.

Siltgardinen till detta uppdrag tillverkades i vävd polyesterduk med hög rivstyrka och hög egenvikt. Den höga egenvikten hindrar duken från att flyta upp där gardinen är djupare än vattendjupet. Detta minskar riskerna vid båtfärdsel runt gardinen och säkrar god bottenkontakt. De andra elementen i gardinen är en tät toppduk av oljebeständig PVC som omsluter flytkroppen och sträcker sig ca en halv meter ned i vattnet. I botten av gardinen är det insytt kätting som fungerar både som tyngd och förankring för gardinen.

Comments are closed.