Sjöledning i södra Möckeln

I ett samarbete mellan Degerfors Kommun och Karlskoga Kommun pågår just nu en stor VA-satsning med nya ledningar längs med sjön Möckeln. Arbetena utförs i tre etapper och det närmar sig nu slutet på etapp ett. I etapp ett har det också ingått en 1300 meter lång sjöförlagd Ø250 PE-vattenledning med slitkappa. NUVA har stått för sjöledningsarbetena. 

Svetsning i isolerad svetscontainer på södra Möckelns strand.

Vi har varit etablerade på den södra stranden i Möckeln och där utfört svets- och viktmonteringsarbete. Det är använt underhängda sjöledningsvikter på sjöledningen. Dessa underhängda vikter har en stor fördel gentemot traditionella sjöledningsvikter framförallt för de som fiskar. I och med att hela vikten ligger under ledningen är det inga delar som sticker upp som fiskeutrustning annars lätt fastnar i.

Det är två landfästen på ledningen. Ett har utförts med traditionell schaktning och spolning och det andra har utförts med styrd borrning. NUVA har assisterat med dykare för att skifta borrkrona under vatten. NUVAs arbete är nu avslutat och vi reser vidare till nya projekt.

 

Comments are closed.