Sjöledningar i Harstad

NUVA har under sommaren och hösten lagt 4 400 meter med sjöledningar i området Ervika-Stornes i Harstad. Ledningarna är ett led i en större satsning på vattenförsörjningen i området. Huvudentreprenör på projektet  är Harstad Maskin. Ledningarna är huvudsakligen i dimension Ø160 och ledningarna har lagts på sjöbottendjup ned till 65 meter. På projektet är det också en hel del grunda områden där ledningarna spolas ned i bottenmassorna från ebbzonen och ut till -2 meter. NUVA utför också desinfektion och tryckprovning av alla ledningar på projektet.

Ledningarna på projektet är en förlängning av en tidigare etapp i utbyggnationen med etablering av en ny ventilstation. Från ventilstationen har NUVA lagt traséer i fyra riktningar, medans en femte trasé och ett par stickledningar förgrenar sig från dessa huvudledningarna. Sänkningen av ledningarna har gått bra och ledningarna är inspekterad med ROV efter sänkning.

Återstående på projektet är en del dykeriarbeten och andra avslutande arbeten. NUVAs anställda är alla redan igång med ett nytt sjöledningsprojekt i Harstad där ledningsdimensionen är Ø630. Vi återkommer med mer information om detta projekt senare.

Comments are closed.