Sjöledningar i Norra Vättern

I idylliska vikar i Norra Vättern monterar NUVAS manskap grumlingsskärmar

I idylliska vikar i Norra Vättern monterar NUVAS manskap grumlingsskärmar

NUVA har nyligen slutfört läggning av ca 6 500 meter sjöledning till en ny kommunal VA-anläggning för Askersunds Kommun i Sverige. Anläggningen ska försörja utbyggnadsområdet Kärra Udde med kommunalt vatten och avlopp. Arbetena blev utförda under sommaren i en sidotarm till den idylliska skärgården i norra Vättern, Sveriges djupaste insjö.

Ledningarna som i huvudsak är av Ø110 och Ø90 dimension blev lagda som tvillingledningar. På ledningssträckan gjordes det också avsättningar till framtida stickledningar. Påkopplingen till kommunens existerande anläggning blev gjord genom hävning av huvudledningarna från femton meters djup och påsvetsning av gren/avstick med anborrning genom nya PE-ventiler.

Norra Vättern har en väldigt rik natur med ca 35 olika fiskarter, en rad häckande rovfåglar, sjö- och vadfåglar. NUVAS manskap observerade dagligen hjortvilt med avkomma, rovfåglar så som kungsörn, fiskgjuse, brun kärrhök och även häckande storlom. Det är viktigt att anläggningsarbeten i sådan miljö företas så skonsamt som möjligt. NUVA valde att utföra projektet med lätt utrustning för att störa miljön så lite som möjligt. Vid landfästena monterades grumlingsskärmar. Grumlingsskärmen är en textilduk som spänns upp från flytkroppar på ytan till kättning på botten. Gardinen stoppar partiklar och hindrar grumling och förorening av vattnet.

Projektet blev vällyckat genomfört från start till slut med avslutande kvalitetssäkring genom tryckprovning, desinfektion och till slut vattenprovstagning. NUVA fick också ett tilläggsarbete med läggning av 300 meter sjöledning med vattenförsörjning till Solvik vid Hammarsundet.

Nyckeltal för projektet:

  • 3 150 meter Ø110 tryckavloppsledning
  • 3 150 meter Ø90 vattenledning
  • 500 meter Ø75 vattenledning
  • 200 meter Ø tryckavloppsledning
  • 2 landfästen med grävning, sprängning och spolning
  • 2 grumlingsskärmar
  • 9 ventiler i sjön
  • 3 anborrningar till huvudledningar i sjön
  • Tryckprovning, desinfektion och videoinspektion

Comments are closed.