Test av offshore ROV verktyg

Klart for testing av Adjustable Boyancy Modules

Adjustable Boyancy Modules klar for realtest med ROV ombord i kranbåt i Oslofjorden


I föregående vecka utförde NUVA ett uppdrag med testning av specialverktyg till Subsea-operationer på oljeinstallationer. Uppdragsgivare var SubseaDesign som
har utvecklat en rad specialdesignade verktyg beräknade för ROV-opererade installationer och underhåll av installationer för bottenbaserad oljeutvinning.

 

Enheterna som skulle testas var en del av en rad olika verktyg utvecklade för havsbottenfälten Vigdis och Tordis. I fjol översteg dessa fälten i Nordsjön en produktion på hundra miljoner kubikmeter olja, motsvarande 629 fat. Det är mer än hela den förväntade produktionen på Norne-fältet i Norska havet.

 

Havsbotteninstallationerna på Tordis startade produktionen 1994 och på Vigdis 1997. Tordis sänder olja till Gullfaks C-plattformen, Vigdis till Snorre A-plattformen. Undervattensfälten bidrar till att öka livstiden för både plattformar och tillhörande pipelines.

 

I dag kommer ca 35 procent av den norska oljan och gasen från havsbottenfält, och utvecklingen av nya och bättre verktyg kommer att göra havsbottenfälten ännu viktigare i framtiden. För NUVA har det varit intressant att få vara med på en liten bit av detta, och vi arbetar gärna mer i detta område framöver.

 

Denna gång var det test av lyftceller som hjälper ROV att utföra lyft på botten utan ytbaserad lyfthjälp. Testerna blev utförda från kranbåt på 150 meters djup i Oslofjorden. NUVA hade till uppdraget utrustat kranbåten med en självdriven 10 tons specialvinsch, med 1000 meter vajer och steglös digitalstyrning för halningshastighet/dragkraft och med kontinuerlig mätning av vajerlängd och belastning.

 

ROV-operationerna under testerna utfördes med hjälp av Ocean Modules som ROV operatör och en V8Sii ROV med specialdesignat verktyg för att operera ventilen på testmodulen. Ocean Modules ROV är designad med åtta verktoriserade thrusters och ett avancerat kontrollsystem som möjliggör stabil position på alla djup. I Ocean Modules video under kan du se farkosten opereras under testet.

Comments are closed.