VA-mässan i Göteborg

NUVA AB har i dagarna ställt ut på den svenska VA- och kommunaltekniska sektorns främsta mötesplats, VA-mässan i Göteborg. Med 300 utställare och över 7 000 besökare från branschen vill vi gärna vara med och profilera oss som en del i detta viktiga nätverk. Det har blivit flera intressanta möten med både tidigare och kommande bekantskaper. 

Utöver en generell presentation av våra tjänster som undervattensentreprenör och VA-entreprenör, valde vi att fokusera på borttagning av invändigt vulst vid svetsning av PE-rör. Detta blir ett mer och mer aktuellt tema efterhand som fler kommuner och vattenverk i både Norge och Sverige ställer krav på detta vid nybyggnation av dricksvattenanläggningar. Det har varit stort intresse för just detta tema på mässan och i vår monter fanns det möjlighet att komma och se verktyget för borttagning av inre vulst i arbete. Vi vill passa på att tacka för visat intresse och hoppas att vi träffas igen på VA-mässan nästa år!

Comments are closed.