Vinterarbete

 

Dykning under isen på Langvannet

 

I inshore-delen av undervattensbranschen är vanligtvis inte vintern den mest aktiva säsongen. För NUVA har det emellertid varit fulla orderböcker och utmaningen har varit att utföra de olika uppdragen med de kraven det nordiska vinterklimatet ställer.

Ny dykpanel med inbyggd luftvärmare säkrar lufttillförseln under extrema förhållande, och vi kan därför dyka tryggt vid minusgrader och under isen. NUVA genomför i dessa dagar undervattens- och rörarbete för Glitrevannverket i Sande – Norge. Ø450 sjöledningen blev lagd före isen la sig i höst, och nu utförs säkrings- och monteringsarbeten på sjöledningen med dykning under isen.

I tillägg till dykeriarbetena svetsar och monterar NUVA också en Ø630 överföringsledning i en 540 meter lång råvattenstunnel där NUVA har levererat och monterar specialfundament som säkrar ledningen mot skador och hindrar ledningens flytkraft vid vattenfylld tunnel. Vinterarbetena på projektet kommer fortsätta februari ut.

Comments are closed.