Plastsvetsning

NUVA har tre NEMKO certifierade svetsare, med certifikat för svetsning av PE och PP rör i dimensioner upp till Ø 1 200 mm. Svetsarna är certifierade för både VA- och gasanläggningar, och för både elektromuffar och stumsvetsning. Vi kan också erbjuda extrudersvetsning av PE- och PP-detaljer. Svetsarna har en mycket omfattande erfarenhet från en rad olika sorters projekt:

  • VA-ledningar vid gräventreprenader
  • Sjöledningar
  • Värmepumpskollektorer
  • Fjärrvärmeanläggningar
  • Pre-isolerade rör
  • Värmecentraler och kylanläggningar
  • VA-ledningar vid styrd borrning
  • VA-ledningar vid bergborrning
  • VA-ledningar vid rörspräckning/relining och annan rörförnyelse
  • Gasledningar