Diffusionstäta PE-rör

Svetsning av diffusionstäta rör (SLA-rör) i Oslo

Rör av materialet PE har många goda egenskaper och väldigt lång livslängd. Vid nya anlägg och vid byte av rör till vattenförsörjning är därför PE-rör mer och mer dominerande. PE-rören är emellertid genomträngliga för lukt och smak, något som skapar problem när rören läggs i förorenad grund eller i områden med föroreningsrisk. Detta kan lösas med hjälp av PE-rör med diffusionstätning, så kallade SLA-rør. Oslo kommun använder en stor andel SLA-rör vid sina nya anläggningar och NUVA har svetsat SLA-rör på flera projekt i Oslo.

Det är Egeplast Nordic som har levererat rören som består av tre skikt. Innerst ett vanligt PE-rör. Därefter ett skikt av metallfolie (aluminium) som är diffusionstätt och hindrar lukt och smak att tränga in till PE-röret. Ytterst ett skikt av PP-plast som skyddar metallfolien och som generellt är mycket motståndskraftig mot slitage och yttre mekanisk påverkan. Totalt sett ger detta en väldigt trygg lösning för vattenförsörjningen och har en mycket lång förvänad livslängd (>100 år). Detta är en viktig parameter när ledningarna som  i bilden till sidan ska läggas ner i en av Oslos mest hektiska gator där det utöver vanlig trafik passerar spårvagn med få minuters mellanrum.

För svetsaren är svetsning av SLA-rör en utmaning. Det är inte bara en vanlig stumsvets som ska på plats, utan det ska också läggs in tre lager med självhäftande metallfolie, och det ska också svetsas in ny PP-kappa till slut.

PP-kappan kapas, tillpassas  och svetsas in med PP-trådsvets. Processen resulterar i ett helt intakt rör med alla dess ursprungliga egenskaper. Det kan grävas ner, dras in vid styrd borrning eller rörspräckning. Bilderna här är från svetsning i Vogts gate i Oslo, där NUVA svetsade på uppdrag av Sandum AS som utförde rörspräckning under spårvagnsspåren. NUVA har också svetsat SLA-rör vid ett större vattenledningsskifte på Lambertseter i Oslo.

Comments are closed.