PE-rör till Bryggerifjellet i Fredrikstad

På Bryggerifjellet i Fredrikstad, högt beläget med utsikt över staden och fjorden byggs det i dessa dagar ett större antal bostäder fördelat på fyra bostadshus i första byggfasen och fyra bostadshus i andra byggfasen. Utförande entreprenör är Ove Skår AS. Tomternas belägenhet i delvis brant bergsterräng ställer speciella krav till tillförseln av infrastrukturelement så som vatten, avlopp, dränering och ström. NUVA har påtagit sig uppdraget med att svetsa och montera PE-ledningar genom de svåraste passagerna. 

Länk till hemsida till bostadshusen

För att säkra en betryggande placering av ledningarna har byggherren valt PE-ledningar som förs delvis i skyddsrör av betong för senare överbyggning och genom borrhål i berget. I förbindelse med detta är det också nedsättning av brunnar,  avgreningar och grundliga förankringar till ledningarna. NUVA har levererat rör och material, svetsat och monterat PE-ledningarna som omfattar följande:

  • ca 400 meter ledningar Ø125 – Ø250
  • 6 flänskopplingar
  • 11 inmurningsflänsar/inmurningsmuffar
  • Nedsättning av tre brunnar på de olika ledningssträcken.
  • Svetsning/genomföring av ledning i 4×33 meters borrhål.
  • Svetsning/genomföring av ledning i 4×36 meters betongrör.

På projekt av denna karaktären drar NUVA stor fördel av sina medarbetare med erfarenhet från större VA-projekt, och kan bidra till val av och genomförande av lämpliga lösningar.

Comments are closed.