Sjöledningar

Ø450 overføringsledning for Glitrevannverket - RøysjøNUVA har medarbetare med hög kompetens inom läggning av sjöledningar. Under 2011 har NUVA lagt sjöledningar i dimensioner från Ø50 till Ø630.

NUVA erbjuder komplett utförda sjöledningsprojekt och har utrustning och certifierad personal för svetsning/läggning och undervattenssarbeten i tillknytning till projekten. Vi levererar också rör och övrigt material till mycket konkurrenskraftiga priser! Nedan följer några av våra utförda sjöledningsprojekt.

2013:

  • Degerfors Kommun – Sjöledningar i Letälven: 2 x Ø63 tvillingledning, 300 m. Totalentreprenad inklusive markarbeten.
  • DEME Environmental Contractors – Utsläppsledning till vattenbehandlingsanläggning: Ø110 sjöledning, 400 m.
  • DEME Environmental Contractors – Hävning och bärgning av Ø315 sjöledningar.
  • Asker Kommune / Atrack Entreprenør – Sjöledningar i Middagsbukta: VA-ledningar / kabel i Ø160 sjöledning, 210 m. Scaktad / nedspolad i hela ledningslängden.

2012:

  • Askersunds Kommun – Kärra Udde sjöledningar: Ca 7000 m sjöledning, huvudsakligen Ø90 och Ø110. Landföringsarbeten med siltgardinsinstallation. Sjöförlagda ventiler.
  • Ludvika Kommun – Sjöledningar Frediksbergs vattenverk: Ca 4000 m sjöledning, Ø180 och Ø200. Sjöförlagd högspänningskabel och signalkabel. Omfattande svets- och monteringsarbete på vattenverket och på sandfilteranläggningen.
  • Glitrevannverket / Kjeldaas AS – Sjöledningar Røysjø vannverk: 300 m Ø450 sjöledning, 530m Ø630 ledning i råvattenstunnel, 300 m 3 x Ø40 foderrör till sjöförlagd signalkabel. Omfattande svets- och monteringsarbete i sjö och tunnel.

2011:

  • Sande Kommune / Kjeldaas AS – Østby-lersbryggen: 3770 m svetsning av ledningar i dimensioner mellan Ø160 och Ø315. Ø630 dagvattenledning. Indragning med styrd borrning från Sandeelva.
  • Egil Carlsen AS – Eckbos Legater: 1230 m Ø63 sjöledning med Ø50 stickledning. Spolning i landföring.