Sanering av Gusums bruksområde

IMG_3231

Vid det gamla bruksområdet i centrala Gusum har industriell tillverkning av mässning- och kopparprodukter bedrivits sedan 1800-talet. Inom bruksområdet är tidigare utfyllda markområden kraftigt förorenade till följd av den verksamhet som har bedrivits på platsen. Fyllningen intill och i Gusumsån är förorenad med koppar, zink, olja, arsenik, kadmium, bly och klorerade lösningsmedel. Naturvårdsverket har beviljat […]

Kajreparation i Östergötland

Formsättningen utfördes från isen

Alla konstruktioner som står helt eller delvis i vatten är utsatta för isens påkänningar. Skvalpzonen är det mest utsatta läget och det är oftast där skadorna syns först. Ett eroderat ytskikt leder så småningom till blottlagda armeringsjärn. Exponerade armeringsjärn i saltvatten börjar fort rosta och kan efterhand spränga den omkringliggande […]