Stort intresse för miljöprojektet i Östersjön

NUVA har nu i snart tre månader arbetat med hävning och bärgning av objekt från botten i Valdemarsviken. De hävda objekten närmar sig 300 till antalet, men det återstår fortfarande mycket arbete. Valdemarsviks Kommun har med anledning av detta projekt öppnat ett informationscenter, skapat en youtubekanal och upprättat informationssidor online. Allt för att hålla allmänheten […]

NUVA engageras i miljöprojekt i Valdemarsvik

Dykare i arbete under isen

Längst in i Valdemarsviken låg tidigare Nordens största garveri. Produktionen i garveriet har sedan länge upphört, men dessvärre ligger det fortfarande stora mängder krom som släpptes ut från fabriken kvar i viken. Nu genomförs en av Skandinaviens största miljömuddringar för att ta upp de förorenade bottenmassorna. NUVA står för […]

Säkringsarbete av Fenno-Skan 2 – Forsmark

Forsmark Kärnkraftvärk förser Fenno-Skan 2 med kraft

Som ett viktigt led i att säkra överföringskapaciteten av ström mellan de nordiska länderna har Svenska Kraftnät och Fingrid Oyj tillsammans byggt ut den befintliga likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland med kabeln Fenno-Skan 2. Kabeln levererades av NEXANS i Norge.

Fakta om sjökabeln

Spänning: 500 kV […]